Jordingsanlæg til bevaringsværdige bygninger


Det er som regel kun ved større ændringer af el-installationen eller ved en udvidelse af bygningen, at der skal etableres et jordingsanlæg ved bevaringsværdige bygninger.


Har bygningen et eksisterende jordingsanlæg og der etableres et nyt jordingsanlæg anbefales det, at disse 2 jordingsanlæg sammenkobles, således der ikke opstår uønskede potentialforskelle i installationen.


Ønskes der yderlige informationer kan dette findes under afsnittet Jordingsanlæg.