Potentialudligning i bevaringsværdige bygninger


Potentialudligning er i dag et krav i enhver el-installation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien. 


I bevaringsværdige bygninger skal der etableres hovedudligningsforbindelser.

Udligninger har til formål at beskytte personer mod spændingsforskelle som kan forekomme ved berøring af rør, varme- og ventilationsanlæg og metallisk bygningsdele.

Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer til udligningsforbindelse, således der ikke sker en unødig galvanisk tæring i bygningen.