Transientbeskyttelse


Vi anbefaler, at der altid monteres transientbeskyttelse i bevaringsværdige bygninger, for at undgå skader på installationen i forbindelse med lyn- og koblings-transienter.


Alle indkomne kabler såvel stærk- som svagstrømskabler bør transientbeskyttes så tæt på det punkt, hvor de kommer ind i bygningen.


Eksempler på hvad der skal transientbeskyttes kan være:

• Hovedtavlen
• Evt. undertavler
• Solcelleanlæg
• Ventilationsanlæg
• LED belysningsanlæg
• Adgangskontrol
• Videoovervågningskamera
• Data-/ signal kabler
• Telefonlinjer