Jordingsanlæg i industrien


Ved etablering af et jordingsanlæg i forbindelse med industribyggeri skal det være projekteret således, at det kan føre en jordfejlstrøm eller lækstrømme uden fare samt sikre personsikkerhed. 


Et jordingsanlæg kan etableres på en af flg. måder eller en kombination af disse:

• Fundamentsjording
• Ringjording – maskenet jord
• Dybdeelektroder


Etableres der fundamentsjording er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, metalliske rørledninger, til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.

Nogle virksomheder forsynes fra flere transformerstationer. I disss tilfælde er det vigtigt at være opmærksom på, at det kan være en stor fordel at etablere en udligningsforbindelse mellem jordforbindelserne for de forskellige transformerstationer, således der ikke opstår uønskede potentialforskelle inde i installationen.

Ønskes der yderlige informationer kan dette findes under afsnittet Jordingsanlæg.