Potentialudligning i industrien


Potentialudligning er i dag et krav i enhver el- installation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien.

I industri skal der etableres hovedudligningsforbindelser, supplerende udligningsforbindelser samt lokalsupplerende udligningsforbindelser. Udligninger har til formål at beskytte mennesker mod spændingsforskelle som kan forekomme ved berøring af fx maskiner, ventilationsanlæg og andre metallisk bygningsdele.

Det er en fordel at få dette etableret i byggefasen.

Etableres der fundamentsjord er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, udtag i vægge til udlignings-plinte, metalliske rørledninger til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.


Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer til udligningsforbindelse, således der ikke sker en unødig galvanisk tæring i bygningen.


Har du behov for hjælp til at finde den rette løsning til din industrikunde, så kan du altid velkommen

til at ringe til os på tlf. 7010 8888