Transientbeskyttelse i industrien


Vi anbefaler, at der altid bliver monteret transientbeskyttelse i virksomheder. 

Dette for at undgå driftstop i produktionen i forbindelse med lyn- og koblings-transienter.
Alle indkomne kabler såvel stærk- som svagstrømskabler bør transientbeskyttes så tæt på det punkt, hvor de kommer ind i bygningen.


Eksempler på hvad der skal transientbeskyttes kan være:

• Hovedtavlen
• Evt. undertavler
• Solcelleanlæg
• Ventilationsanlæg
• LED belysningsanlæg
• Brovægte
• Adgangskontrol
• Video overvågnings kamera
• Data-/ signal kabler
• Telefon linjer


Du kan finde mere viden i afsnittet om transientbeskyttelse