Delektronsystem


Delektronsystemet er en dybdeelektrode og består af en ubrudt kobbertråd, der trækkes ned i jorden ved hjælp af en massiv startspids samt stålrør, som nedrammes på samme måde som andre jordspyd.


Jordspyddene nedrammes med mekanisk slaghammer.

Fordelen ved denne metode er, at der ikke er nogen samlinger, som kan beskadiges under nedramningen. Kobbertråden kan monteres direkte i tavle eller ved den genstand, der skal jordes uden samlinger.
Desuden og ikke mindst vil en evt. galvanisk tæring ske mellem stålrør og kobbertråden i jorden og ikke inde i installationen.