Fundamentselektroder


Fundamentsjording består i princippet af en ringjording i fundamentet, jordelektroden forbindes til armeringsjernene, hvorved man opnår en udbredt jording.


Jordelektroden indstøbes i fundamentet sammen med armeringen.


Da denne form for jordelektroder etableres i forbindelse med, at armeringsjernet udlægges i fundamentet, er det vigtigt med koordinering med de øvrige entreprenører.


Vælges denne jordingsform skal man som udførende part sikre sig, at jordelektroden er fastgjort til armeringsjernet forskriftmæssigt korrekt samt sikre sig det korrekte materiale valg.

Dan Delektron kan ikke anbefale, at der anvendes aluminium eller galvaniseret stål til fundamentsjording pga. korrosion.


Har du spørgsmål til fundamentselektroder, materiale, produktvalg mv, så er du velkommen
til at kontakte os på tlf: 7010 8888