Ringjord


Ringjord består i princippet af en jordelektrode, der ligger vandret i overfladen.

Denne form for jordelektrode kræver stor udbredelse og etableres normalt samtidig med nyt anlægsarbejde. Da denne form for jordelektrode ofte etableres i forbindelse med nybygning, er det vigtigt at koordinere med de øvrige entreprenører. Denne form for jording anvendes de steder, hvor det kan være svært at komme i dybden p.g.a. sten eller klipper, til lynbeskyttelsesanlæg samt på højspændingsstationer, hvor det nedlægges som et maskenet for at udligne spændingsforskelle i jordoverfladen (skridt og berøringsspændinger).


Vælges denne jordingsform skal man sikre sig, at den er udført korrekt i henhold til Stærkstømsbekendtgørelsen eller til lynnormen, samt sikre sig det korrekte materialevalg.
Vi kan ikke anbefale at der anvendes aluminium tråd i jorden pga. korrosion.


Vi har stor erfaring med etablering af ringjord og du kan derfor altid stille os spørgsmål eller få bistand til udførelsen. Kontakt os på tlf. 7010 8888