Jordingsanlæg til kirker


Ved etablering af et jordingsanlæg i forbindelse med en evt. ændringer af el-installationen skal der oftest etableres en HPFI-jord. 
Denne HPFI-jord etableres som regel som en dybdeelektrode.


Dan Delektron anbefaler, at der anvendes kobberbelagt jordspyd til dette for at undgå en galvanisk tæring.


Ønskes der yderlige informationer kan dette findes under afsnittet Jordingsanlæg.