Potentialudligning i kirker


Potentialudligning er i dag et krav i enhver el-installation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien. 


I kirker skal der etableres hovedudligningsforbindelser. Udligninger har til formål at beskytte personer mod spændingsforskelle som kan forekomme ved berøring af rør, varme- og ventilationsanlæg og metallisk bygningsdele.


Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer til udligningsforbindelse, således der ikke sker en unødig galvanisk tæring i bygningen.


Har du spørgsmål til potentialudligning, så ring på 7010 8888