Landbrug


De sidste mange år har der været fokus på beskyttelse af landbrug.
I forhold til dyrevelfærd er det i form af potentialudligning, da der er skrevet flere rapporter om, hvor vigtigt det er, at der ikke er spændingsforskelle imellem eksempelvis gulv, inventar og drikketrug. Sådanne spændingsforskelle har ofte negativ indvirkning på malkekvægs væskeindtag, og følgevirkningen heraf er nedsat mælkeproduktion. Udligninger på staldinventar har vist gode resultater hos vores landbrugskunder og med betydelig øgning af mælkeproduktionen.


Det er ligeledes vigtigt med beskyttelse af landbrugets installerede elektriske komponenter. Her tænker vi specielt på automatiske fodermaskiner, ventilation og ikke mindst malkerobotter. Disse eksempler er blot nogle af de vitale dele i nutidens moderne landbrug og i tilfælde af lynnedslag, så kan disse maskiner blive ødelagt med stor irritation, produktionstab og masser af ekstra arbejde til følge.
Flere forsikringsselskaber rådgiver om lynnedslag i landbrugets bygninger - hos os kan du også altid hente råd på 7010 8888.  


Nybygget stald

El-installationer og udligningsforbindelserne i en færdigbygget stald skal efterses og afprøves inden stalden tages i brug. Afprøvningen skal udføres ved, at der måles elektrisk modstand mellem en række nøje udvalgte punkter. Målingerne skal dokumenteres på skrift, og målepunkterne bør fremgå på staldens plantegning.


Eftersyn og vedligehold
Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien anbefaler, at intervallet for periodiske eftersyn som udgangspunkt kan være tre år. I lyset af at miljøet i stalde fordrer tæring, bør udligningsforbindelserne kontrolleres oftere og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, anbefaler årlig kontrol. Dan Deletron er specialister i denne form for kontrol.


I menuen til venstre kan du læse mere om potentialudligning, transientbeskyttelse og jordingsanlæg i landbruget.


Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 7010 8888


Se vores produkter her

 

Silo IMG 0327