Jordingsanlæg til landbrug


Ved etablering af et jordingsanlæg i forbindelse med landbrug skal det være projekteret således, at det kan føre en jordfejlstrøm eller lækstrømme uden fare samt sikre person- og dyresikkerhed. 


Et jordingsanlæg kan etableres på en af flg. måder eller en kombination af disse:

• Fundamentsjording
• Ringjording – maskenet jord
• Dybdeelektroder


Etableres der fundamentsjording i forbindelse med nyopførsel af en staldbygning, er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, metalliske rørledninger, til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.

Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer når taler om stalde, således der ikke sker unødige galvaniske tæringer på staldinventar.


Ønskes du yderligere informationer kan dette findes under afsnittet Jordingsanlæg.