Potentialudligning i landbruget


Potentialudligning er i dag et krav i enhver el-installation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien.

I landbrug skal der etableres hovedudligningsforbindelser samt supplerende udligningsforbindelser. Udligningen har til formål at beskytte mennesker og dyr mod spændingsforskelle som kan forekomme ved berøring af f.eks. staldinventar eller øvrige fremmede ledende dele. Det er en fordel at få dette etableret i byggefasen.

Etableres der fundamentsjord, er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, metalliske rørledninger til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.


Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer til udligningsforbindelser når taler om stalde, således der ikke sker unødige galvaniske tæringer på staldinventar.

Som el-installatør skal man være opmærksom på at berøringsspændingen i stalde ikke må overstige 25V.

Er der over de 25V i potentialeforskel mellem fx staldinventar, der hvor køer bevæger sig, kan det påvirke mælkeproduktion.

 

Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 7010 8888

 

lsdriftstald