Transientbeskyttelse i landbruget


Vi anbefaler, at der altid monteres transientbeskyttelse i landbruget.
Dette for at undgå driftstop i produktionen i forbindelse med lyn- og koblings-transienter. 


Alle indkomne kabler såvel stærk- som svagstrømskabler bør transientbeskyttes så tæt på det punkt, hvor de kommer ind i bygningen.


Eksempler på hvad der skal transientbeskyttes, kan være:

• Hovedtavlen
• Solcelleanlæg
• Ventilationsanlæg
• Malkeanlæg
• Foderanlæg
• Brovægte
• El-hegn
• Telefonlinjer


Du kan finde mere viden i afsnittet om transientbeskyttelse med generel viden.