Jordingsanlæg til nybyggeri


Industribyggeri
Ved etablering af et jordingsanlæg i forbindelse med industribyggeri skal det være projekteret således, at det kan føre en jordfejlstrøm eller lækstrømme uden fare samt sikre personsikkerhed. 

Et jordingsanlæg kan etableres på en af flg. måder eller en kombination af disse:

• Fundamentsjording
• Ringjording – maskenet jord
• Dybdeelektroder


Etableres der fundamentsjording, er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, metalliske rørledninger, til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.
Ved en udvidelse af eksisterende bygning skal man være opmærksom på, at der kan være et eksisterende jordingsanlæg. Det kan kun anbefales, at der etableres forbindelse mellem disse 2 jordingsanlæg.


Privat bolig
Ved etablering af et jordingsanlæg i forbindelse med nyopførelse af et hus skal der etableres en HPFI-jord.
Denne HPFI-jord etableres som regel som en dybdeelektrode.
Dan Delektron anbefaler, at der anvendes kobberbelagt jordspyd til dette for at undgå en galvanisk tæring.


Ønskes der yderlige informationer kan dette findes under afsnittet Jordingsanlæg.