Potentialudligning til offentlige bygninger


Potentialudligning er i dag et krav i enhver el-installation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien. 

I offentlige bygninger skal der etableres hovedudligningsforbindelser.
Supplerende udligning (i TN-installationer) samt lokal supplerende udligning skal i visse situationer også etableres, så som i sygehuse, svømmehaller, baderum o.s.v.

Udligninger har til formål at beskytte personer mod spændingsforskelle, som kan forekomme ved berøring af f.eks. pumper, motor, rør, ventilationsanlæg og andre metallisk bygningsdele.
Der er en fordel at få dette etableret i byggefasen.
Etableres der fundamentsjord, er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, til udlignings-plinte, metalliske rørledninger til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.


Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer til udligningsforbindelse, således der ikke sker en unødig galvanisk tæring i bygningen.