Transientbeskyttelse til nybyggeri

 

Vi anbefaler, at der altid monteres transientbeskyttelse når der bygges nye huse, industribygninger, kontorbygninger, landbrug mv. 

Dette for at undgå driftstop i forbindelse med lyn- og koblings-transienter.
Alle indkomne kabler såvel stærk- som svagstrømskabler bør transientbeskyttes så tæt på det punkt, hvor de kommer ind i bygningen.


Eksempler på hvad der skal transientbeskyttes i nybyg af boliger kan være:

• Hovedtavlen
• Evt. undertavler i boring mere end 20m væk
• Solcelleanlæg
• Data-/ signal kabler
• Telefonlinjer


Eksempler på hvad der skal transientbeskyttes i nybyg af erhvervsbygninger kan være:

• Hovedtavlen
• Evt. undertavler
• Solcelleanlæg
• Ventilationsanlæg
• LED belysningsanlæg
• Brovægte
• Adgangskontrol
• Video overvågningskamera
• Data-/ signal kabler
• Telefon linjer

Du kan finde mere viden i afsnittet om transientbeskyttelse