Definitioner


Potentialudligning er i dag et krav i enhver ny el-installation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien.


Potentialudligning kan opdeles i 3 kategorier:

    • Hovedudligning
    • Supplerende udligning
    • Lokal supplerende udligning


Kravene til de enkelte udligningsforbindelser kan findes under de respektive afsnit i menuen til venstre.