Potentialudligning


Der er ingen krav til at solceller eller solcelleanlæg skal potentialudlignes.