Transientbeskyttelse i tavler


Vi anbefaler, at der altid monteres transientbeskyttelse i forsyningstavler samt styretavler.

Stærkstrøm


Herunder er en hurtig oversigt over, hvilke produkter der kan anvendes i stærkstrømstavler.

Hovedtavler

• SMD Klasse 1+2+3
• SMD Klasse 1+2
• SMD Klasse 2

Undertavler – bolig tavler – EDB grupper

• SMD Klasse 2
• SMD Klasse 2+3
• SMD Klasse 2 Privat
• SMD Klasse 3 Privat
• SMD 240

Styre-reguleringstavler

• SMD Klasse 2+3
• SMD Klasse 2 Privat
• SMD Klasse 3 Privat
• SMD 240
• SMD Klasse 3 HF

Solcelleanlæg

• SMD Sol Klasse 1+2
• SMD Sol Klasse 2

Svagstrøm


Svagstrømsprodukterne er navngivet ud fra, hvad produktet beskytter, hvor mange par (ledere) der skal beskyttes samt hvor produktet skal monteres.

Herunder er en beskrivelse af udvælgelsen af produkter til beskyttelse af svagstrømskabler.

1. Hvad skal du beskytte?
2. Hvor mange par (ledere) skal du beskytte?
3. Hvor skal enheden monteres?


Ud fra disse 3 spørgsmål kan du udvælge det korrekte produkt. Her et eksempel:

1. Jeg skal beskyttet et 24Vdc signal
2. Jeg skal beskytte 2 ledere/1 par 
3. Enheden skal monteres på en Din-skinne 


Produktet vil her være flg.: SMD 24V 1P Din


Gå til Dan Delektrons produktoversigt (åbner i nyt vindue)