Transientbeskyttelse


Enhver virksomhed, privat eller offentlig, som anvender elektronisk udstyr i administration, produktion, projektering, forskning eller udvikling bør overveje, hvad konsekvensen er af, at dette udstyr udsættes for et driftstop. 


Det kan være katastrofalt at få lyn-transient skader. Omkostninger til reparationer af skader samt følgeskader og produktionstab kan hurtigt løbe op i store beløb.


Det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt en af dine kunder skal have transientbeskyttelse, men der skal som hovedregel installeres beskyttelse, hvis din kunde er kritisk i forhold til: 

    • Driftsstop 
    • Tab af uerstattelige data
    • Forsikringsmæssige krav


Ved projektering eller montering af transientbeskyttelse skal man sikre sig, at de lovmæssige krav overholdes samt gøre sig klart, hvad det er man skal/ønsker at beskytte.


Vi anbefaler, at der altid monteres transientbeskyttelse på alle indkomne kabler såvel stærk- som svagstrømskabler.

Har den enkelte installation en stor fysisk udstrækning, kan det være nødvendigt at montere yderlige transientbeskyttelsesenheder i fx undertavler, styre- og reguleringstavler mv.


I menuen til venstre finder du mere viden om klassificering og valg af produkt til transientbeskyttelse. 


Har du spørgsmål eller ønsker du hjælp til at sammensætte den optimale transientbeskyttelse til en virksomhed,

så er du velkommen til at tage fat i os på tlf. 7010 88883168002222    3168005559      SMD-Kl2-3-TNS-3L-N-PE-FM