Jordingsanlæg til vandværker


Ved etablering af et jordingsanlæg i forbindelse med bygning af et vandværk skal det være projekteret således, at anlægget kan føre en jordfejlstrøm eller lækstrømme uden fare samt sikre personsikkerhed.

Et jordingsanlæg kan etableres på en af flg. måder eller en kombination af disse:

• Fundamentsjording
• Ringjording – maskenet jord
• Dybdeelektroder


Etableres der fundamentsjording, er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, metalliske rørledninger, til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.

Ønskes der yderlige informationer kan dette findes under afsnittet Jordingsanlæg.