Potentialudligning af vandværker


Potentialudligning er i dag et krav i enhver el-installation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien. 
På vandværker skal der etableres hovedudligningsforbindelser samt visse steder også lokal supplerende udligningsforbindelser.
Udligninger har til formål at beskytte personer mod spændingsforskelle, som kan forekomme ved berøring af f.eks. pumper, motor, rør og andre metallisk bygningsdele.
Der er en fordel at få dette etableret i byggefasen.

Etableres der fundamentsjord, er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, til udlignings-plinte, metalliske rørledninger til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.

Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer til udligningsforbindelse, således der ikke sker en unødig galvanisk tæring i bygningen.


Har du brug for at spørge os til råds om, hvilken løsning du skal anvende, så er du altid velkommen 

til at kontakte os på tlf. 7010 8888


Se vores produkter her.