Dan Delektron A/S er et specialistfirma, der arbejder med sikkerhed i el-installationer. Vores kerneområder er lynbeskyttelse, jordingsanlæg, transientbeskyttelse og potentialudligning. Vi leverer rådgivning, konsulentydelser, projektløsninger, eftersyn og vedligehold samt komponenter og andre produkter. Vi har eget værksted og sikrer derved, at komponenter og produkter kan tilpasses den enkelte opgave, særlige arkitektoniske hensyn mv.


Siden den "nye" bekendtgørelse kom i Danmark har der været en del spørgsmål til bl.a. potentialudligning, fordi de danske elektrikere skulle vende sig til et nyt fagområde. For at hjælpe landets elektrikere fik Dan Delektron lavet den lille folder ”Potentialudligning i praksis”. Den blev trykt i lommestørrelse i over 100.000 eksemplar, og den efterspørges stadig. Folderen kan rekvireres ved henvendelse til Dan Delektron eller downloades her
Vi oplever, at landets elektrikere stadig har behov for vejledning, og vi besvarer ofte spørgsmål inden for dette fagområde.


Indenfor fagområderne jordingsanlæg og lynbeskyttelse er det stort set det samme. Vi får en del spørgsmål vedr. produktvalg, udførelse og ikke mindst hører vi ofte spørgsmålet: ”... er det nødvendigt med alt det?”  


Inden for transientbeskyttelse oplever vi næsten dagligt, at elektrikerne har svært ved at vælge det rigtige produkt til en given opgave. Vi arbejder derfor løbende på at lette vejen til det rette produktvalg i forhold til den enhed, som ønskes beskyttet. Vi har bl.a. derfor lavet et nyt katalog, hvor vi har gjort det mere simpelt at vælge det korrekte produkt. Vores nye katalog kan du rekvirere i trykt udgave eller downloade her


I menuen til venstre kan du læse mere om jordingsanlæg, transientbeskyttelse og potentialudligning.


Hvis du i et nuværende projekt eller et fremtidige projekt mangler en beskrivelse eller vejledning, så er du altid velkommen 
til at kontakte os på tlf. 7010 8888