Fundamentselektroder

 
Fundamentsjording består i princippet af en ringjording i fundamentet. Jordelektroden forbindes til armeringsjernene, hvorved man opnår en udbredt jording.
Jordelektroden indstøbes i fundamentet sammen med armeringen. 


Da denne form jordelektroder etableres i forbindelse med, at armeringsjernet udlægges i fundamenten, er det vigtigt med koordinering med de øvrige entreprenører. 

Vælges denne jordingsform skal man som udførende part sikre sig, at jordelektroden er forskriftmæssigt korrekt fastgjort til armeringsjernet, samt sikre sig det korrekte materialevalg.

Vi kan ikke anbefale, at der anvendes aluminium eller galvaniseret stål til fundamentsjording pga. korrosion.

Fundamentsjording er et rigtigt godt valg, da den giver en driftssikker og stabil jording.

Denne form for jording overholder de sikkerhedsmæssige og norm krav der stilles.

Har du  et projekt som du ønsker vores assistence til, fx enten med at projektere eller beskrive,
så tag gerne fat i os på tlf. 7010 8888