Ringjord


Ringjord består i princippet af en jordelektrode, der ligger vandret i overfladen. Denne form for jordelektrode kræver stor udbredelse og etableres normalt samtidig med nyt anlægsarbejde.


Da denne form for jordelektrode ofte etableres i forbindelse med nybygning, er det vigtigt at koordinere med de øvrige entreprenører.

Denne form for jording anvendes de steder, hvor det kan være svært at komme i dybden p.g.a. sten eller klipper, til lynbeskyttelsesanlæg samt på højspændingsstationer, hvor den nedlægges som et maskenet for at udligne spændingsforskelle i jordoverfladen (skridt- og berøringsspændinger).

Vælges denne jordingsform skal man sikre sig, at den er udført korrekt i henhold til Stærkstømsbekendtgørelsen eller til lynnormen, samt sikre sig det korrekte materialevalg.

Vi kan ikke anbefale at der anvendes aluminium tråd i jorden pga. korrosion.

Har du  et projekt som du ønsker vores assistence til, fx enten med at projektere eller beskrive,
så tag gerne fat i os på tlf. 7010 8888