Hovedudligning


Hovedudligning er i dag et krav i enhver ny el-installation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien.


Hovedudligningen har til formål at sikre, at alle fremmede ledende dele i bygning har samme potentiale, således der ikke opstår spændingsforskelle ved berøring af to forskellige spændingsdele. Desuden vil en udligning reducere berøringsspændingen ved fejl på brugsgenstande.


Hovedudligningen skal forbindes med hovedbeskyttelseslederen, hovedjordlederen, hovedjordklemmen og følgende fremmede ledende dele:

  • Metalliske rørledninger til forsyning ind i bygningen f.eks. gas og vand rør.
  • Centralvarme- og ventilationssystemer
  • Jordingsanlæg for lynbeskyttelse


Sikkerhedsstyrelsen anbefaler desuden at forbinde:

  • Metallisk hovedarmering i betonkonstruktioner, hvis det er praktisk gennemførligt
  • Metalliske konstruktioner
  • Metalliske kapper på stærkstrøms- og telekommunikationskabler


Ledende dele som disse skal tilsluttes hovedudligningsforbindelsen så tæt som muligt på det sted, hvor de føres ind i eller ud af bygningen.
Ledere til hovedudligning skal have en ledningsevne, der mindst svarer til halvdelen af tværsnittet for den største af de beskyttelsesledere, som man har anvendt i installationen.

I privatbolig, typisk TT-system, er kravet af mekaniske grunde til ledertværsnit mindst 6mm² uanset ledermateriale.
I industri, typisk TN-system, er kravet at det er stikledningens tværsnit som er bestemmende, dog et max. ledertværsnit på 25mm² kobberledere.


Klik her og se skitseeksempel på en hovedudligningsforbindelse