Supplerende udligningsforbindelse


Supplerende udligning er et krav i installationer med TN-system samt i øvrige systemer, hvis betingelsen for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen ikke kan opfyldes i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien, og som ekstra beskyttelse i eksplosive områder. 

Supplerende udligning har til formål at sikre, at alle fremmede ledende dele i bygningen har samme potentiale, således der ikke opstår spændingsforskelle ved berøring af to forskellige spændingsførende dele. Desuden vil en udligning reducere berøringsspændingen ved fejl på brugsgenstande.

Supplerende udligning skal forbinde alle ledende dele - både udsatte dele på materiel og fremmede ledende dele som det er muligt at berøre samtidigt.


Ledertværsnit:

    • Mellem to udsatte dele – samme kvadrat som den mindste af de beskyttelsesledere der er forbundet til de udsatte dele.
    • Mellem en udsat del og en fremmed ledende del – min. halvdelen af det kvadrat af beskyttelseslederen til den udsatte del.
    • Mellem 2 fremmede ledende dele – min 2,5mm² hvis den er mekanisk beskyttet eller 4mm² hvis den er uden mekanisk beskyttelse.


Dan Delektron har særlig ekspertise inden for supplerende udligningforbindelser,
og du er velkommen til at kontakte os på tlf. 7010 8888


Skitser af supplerende udligningsforbindelser

udligningsforbindelse1

 

udligningsforbindelse2

 

udligningsforbindelse3