Få den rette sagkyndige vurdering og en veldokumenteret tilstandsrapport fra os. Vi kender brancherne og har indgående viden om lynnormen, drift og vedligehold mv.  


Sagkyndigt eftersyn uden store armbevægelser

Vores kerneområder er lynaflederanlæg, jording, potentialudligning og transientbeskyttelse.

Efter vores besøg modtager du en detaljeret tilstandsrapport, hvor anlægget er gennemgået og kommenteret punkt for punkt.

​Der er tale om en overskuelig og let læselig rapport med konklusion, billeder, kontrolmålinger og tilhørende bilag fx As-built tegninger, skitser mv.

Vi afstemmer rapporten efter dit behov.

 

Med en eftersynsrapport fra Dan Delektron har du således en saglig vurdering, der kan danne grundlag for fremtidige inspektionsintervaller, vedligeholdelsesbudgetter mv.  


Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.