På godt jysk vil man nok sige, at vi ved pænt meget om beskyttelse af kirker og lynafleder på spir. Vi har efterhånden prøvet det meste fx de helt gamle kirker, hvor der er stearinlys og manual ringning af klokkerne. Tilsvarende er vi også specialister inden for beskyttelse nutidens moderne kirker med automatisk varmeanlæg, automatisk klokkespil og avanceret lysstyring.  

 

Vi har ligeledes opbygget et godt og solidt samarbejde med mange af landets arkitekter, hvor vi sammen har fundet de mest harmoniske arkitektoniske løsninger på udførelse af ydre lynbeskyttelse uden, at anlægget skæmmer kirken.

 

Ofte er kirker udsatte for lynnedslag bl.a. på grund af kirkernes arkitektur og deres ofte høje placering i landskabet. Det er derfor yderst vigtigt at have den rette beskyttelse til kirkerne og kirkens mange uerstattelige værdier.

 

Vi er specialister i at finde den bedste arkitektoniske lynaflederløsninger til disse bygninger bl.a. ved brug af indfarvede materialer til den ydre lynbeskyttelse, så man får den optimale beskyttelse uden at gå på kompromis på bygningens fremtræden og det karakteristiske for den stilart, som bygningen repræsenterer.

 

Vores kerneområder er lynaflederanlæg, jordelektroder, potentialudligning og transientbeskyttelse. Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger og ikke mindst eftersyn og vedligehold af kirkernes beskyttelse over hele landet. 

 

 

Specialistfirma i øjenhøjde og uden store armbevægelser

Vores løsninger bygger på solid faglig indsigt, ekspertise i bekendtgørelser og normer, de bedste visualiseringer og frem for alt så ved vi, hvad der kan lade sig gøre i praksis.

 

Hvis du har en opgave med beskyttelse af en kirke, så laver vi gerne et konkret tilbud, så du kan forholde dig til en totalpris.


Ved afslutning af det udførte arbejde modtager du dokumentation og ved længerevarende opgaver kan laves aftale om løbende dokumentation. Dokumentationens indhold afhænger af opgavens omfang og kan naturligvis tilpasses særlige behov. 

Hvornår er din kirkes lynafleder sidst blevet tjekket?

Vi efterser årligt et stort antal kirkers ydre lynbeskyttelse. Du kan også få en fast serviceaftale med Dan Delektron til en fast pris, så laver vi årligt eftersyn af lynbeskyttelsen og du er på den sikre side.

Du får altid en eftersynsrapport med målinger og billeder efter vores besøg. Mindre vedligehold udfører vi samtidig med eftersynet uden beregning. Afslører eftersynet at der er behov for reparationer, så får du et prisoverslag inden vi påbegynder. 

 

Er jeres kirke stadig uden lynbeskyttelse, så er det måske nu, at menighedsrådet sætter sikkerheden på dagsordenen og træffer beslutning om kirkens værdier.

 

Kontakt os for eftersyn eller tilbud på lynafleder


Følg os

 

Lynintensiteten i Danmark

Vi har i Danmark gennemsnitlig ca. 0,25 lynnedslag pr. km2 pr. år. Lynaktiviteten er størst i perioden juni til august, hvor 76 - 85% af lynene registreres (opgjort på tværs af forskellige lynstatistikker i årene 1991-2010).

 

Sådan sikrer du optimalt design og arkitektonisk harmoni

Vi har eget værksted og sikrer derved, at komponenter og produkter kan tilpasses den enkelte opgave, særlige arkitektoniske hensyn mv., men vi har selvfølgelig et velassorteret standardsortiment, som dækker langt de fleste opgaver. Vi er specialister i både at være ingeniørens problemløser og samtidig sikre arkitektens oprindelige valg af form, udtryk og materialer.

Med os som leverandør af ydre lynbeskyttelse træffer du det sikre valg til jeres kirke. Ingen opgave er for lille eller for store – ring på 7010 8888

 

Case-reference

Roskilde Domkirke

Kongegrave og Verdensarv: Restaurering af Roskilde Domkirke 2006-2009 - Dan Delektron leverede lynaflederanlæg

Domkirken er udpeget som en af Danmarks absolutte arkitektoniske mesterværker og blev i 1995 tilføjet listen over UNESCOs verdensarv. Kirken er overvejende gotisk byggestil, men flere stilarter er kommet til gennem tiden med bidrag fra de bedste danske arkitekter således kirken i dag repræsenterer 800 års stilarter.

LÆS HELE CASEN

 

Potentialudligning i kirker

Potentialudligning er i dag et krav i enhver elinstallation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien. I kirker skal der etableres beskyttende potentialudligning (tidligere kaldet hovedudligningsforbindelser).

Udligningerne har til formål at beskytte personer mod spændingsforskelle, som kan forekomme ved berøring af rør, varme- og ventilationsanlæg og metalliske bygningsdele. Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer til udligningsforbindelserne, så der ikke sker en unødig galvanisk tæring i bygningen, og dette er særdeles vigtig i ældre kirker og lignende bevaringsværdige bygninger.

 

Overspændingsbeskyttelse i kirker sikrer mod uventede omkostninger

Vi anbefaler altid, at der monteres transientbeskyttelse i kirker, som beskytter kirken mod overspændinger. Overspændinger i elinstallationer kan opstå som følge af atmosfæriske påvirkninger (direkte lynnedslag eller indirekte), udsving i elforsyningen mv. Denne utilsigtede overspænding er af kort varighed, men kan være mange gange højere end almindelig netspænding.  

 

Transiente overspændinger har i mange år været en undervurderet risiko. Derfor er kommet nye skærpede krav til vurdering af behovet for overspændingsbeskyttelse pr. 1. juli 2017. Formålet er at undgå skader på mennesker, dyr, installationer og materiel.  Stort set alle installationstyper er omfattet. Med de nye krav til transientbeskyttelse af elinstallationer er det skadens konsekvens, som afgør behovet beskyttelse.

 

Sikkerhedsmæssige risici og økonomiske aspekter

Det primære fokus er at minimere de sikkerhedsmæssige risici, men de økonomiske aspekter bør også tages med i betragtning. Skader forårsaget af overspændinger elinstallationen koster hvert år kirker og andre bevaringsværdige bygninger dyrt.

I kirkerne har de tekniske installationer i stigende grad gjort sit indtog og vi kan effektivt vurdere behovet for overspændingsbeskyttelse, så kirken får sikret sit:

  • Automatiske varmeanlæg
  • Lysstyring
  • Automatiske klokkespil
  • Teleslyngeanlæg
  • Lydanlæg og AV-udstyr
  • Alarmsystem

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.