Når stat, regioner og kommuner bygger nyt, så bygger Dan Delektron med. Vi har i mere end 50 år været med når det offentlige bygger nyt, istandsætter og vedligeholder eksisterende bygninger, ligesom vi tager del i restaureringen af fredede og bevaringsværdige bygninger. Vi har erfaringer med stort set alle typer projekter.  

 

Beskyttelse af offentlige bygninger og sikre stabil drift er en af Dan Delektrons primære opgaver. Vores kerneområder er lynaflederanlæg, jording, potentialudligning og transientbeskyttelse og så ved vi også pænt meget om katodisk beskyttelse.

 

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger og ikke mindst eftersyn og vedligehold af offentlige bygninger over hele landet. 

 

 

 

Vi har stort set prøvet det meste og her et udpluk af vores erfaringsportefølje:

 • Kommunekontorer, regionskontorer, stats- og ministeriebygninger
 • Forsvarets og politiets bygninger
 • Sygehuse, sundhedshuse og klinikker
 • Brobyggerier, bane- og vejanlæg
 • Museer, kulturhuse, sportsanlæg, biblioteker
 • Fredede og bevaringsværdige bygninger, kirker, slotte
 • Institutioner, uddannelsessteder, skoler, plejehjem

Ingen opgave er for stor eller for lille. Nogle gange er vi sågar blot ude på en lokation for at eftermåle og kontrollere.  

 

Tøv derfor ikke med at kontakte os, for har vi ikke selv ekspertisen til at hjælpe dig, så kender vi helt sikkert andre som har. Ring 7010 8888

Stor erfaring med at beregne, designe, projektere og montere inden for et væld af forskellige projekttyper

Vores løsninger bygger på solid faglig indsigt, ekspertise i bekendtgørelser og normer, de bedste visualiseringer og frem for alt så ved vi, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Vi bliver faktisk ofte bedt om at løse en sag, fordi det projekterede anlæg ikke lader sig udføre i praksis.

Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.

 

Vi er skarpe til at udnytte det potentiale, der er til stede i konstruktionen - både i valg af materialer og når vi arbejder med de indbyggede løsninger.

Når vi bestilles som udfører af en del-entreprise, så har vi vores egne fastansatte montører både på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Vores produkter kommer fra de førende producenter i Europa og derved har vi altid adgang til markedets nyeste og bedste produkter.


Følg os

 

Overspændingsbeskyttelse i offentlige bygninger

Transientbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, overspændingsafleder eller beskyttelse mod transiente overspændinger er forskellige betegnelser til beskyttelsesmetoden. Overspændinger i elinstallationer kan opstå som følge af atmosfæriske påvirkninger (direkte lynnedslag eller indirekte), udsving i elforsyningen mv. Denne utilsigtede overspænding er af kort varighed, men kan være mange gange højere end almindelig netspænding.

 

Transiente overspændinger har i mange år været en undervurderet risiko. Derfor er kommet nye skærpede krav til vurdering af behovet for overspændingsbeskyttelse pr. 1. juli 2017. Formålet er at undgå skader på mennesker, dyr, installationer og materiel.  Stort set alle installationstyper er omfattet. Med de nye krav til transientbeskyttelse af elinstallationer er det skadens konsekvens, som afgør behovet beskyttelse. Det primære fokus er at minimere de sikkerhedsmæssige risici, men de økonomiske aspekter bør også tages med i betragtning. Skader forårsaget af overspændinger elinstallationen koster hvert år det offentlige dyrt.

 

 

 

4 steder, hvor du skal være særlig opmærksom

Alle nye installationer skal som udgangspunkt beskyttes mod transiente overspændinger. Vær ekstra påpasselig hvor konsekvensen af overspænding kan påvirke:

 • Menneske- eller dyreliv
 • Offentlige serviceydelser og kulturarv
 • Industrielle og kommercielle aktiviteter
 • Et stort antal mennesker

Kun få installationer er ikke inkluderet i ovenstående. 

 

Er du i tvivl om overspændingsbeskyttelse er påkrævet, så skal du lave en risikovurdering af installationen.

Den vurdering kan vi hjælpe dig med - ring 7010 8888

Hvornår har I sidst fået kontrolleret lynbeskyttelsen?

Få en fast serviceaftale med Dan Delektron til en fast pris, så laver vi årligt eftersyn af bygningens udvendige lynaflederanlæg og du er således på den sikre side.

 

Du får altid en eftersynsrapport som dokumentation efter vores besøg med optegninger, skitser, billeder, målinger mv. og indholdet kan naturligvis tilpasses efter jeres behov.

Mindre vedligehold udfører vi samtidig med eftersynet. Afslører eftersynet, at der er behov for reparationer, så får du et prisoverslag inden vi påbegynder. Læs mere om vores eftersynsaftaler eller kontakt os og hør nærmere.


Følg os

 

Lynintensiteten i Danmark

Vi har i Danmark gennemsnitlig ca. 0,25 lynnedslag pr. km2 pr. år. Lynaktiviteten er størst i perioden juni til august, hvor 76 - 85% af lynene registreres (opgjort på tværs af forskellige lynstatistikker i årene 1991-2010).

 

Potentialudligning i offentlige bygninger

Potentialudligning er ikke bare potentialudligning. Udligningsforbindelserne har til formål at beskytte personer (og dyr) mod spændingsforskelle, som kan forekomme ved berøring af fx pumper, motor, rør, ventilationsanlæg og andre metalliske bygningsdele.

 

Der stilles større og større krav til både den udførende el-fagmand, men også til den projekterende specialist. Årsagen er, at der stilles specifikke krav afhængig af, hvor potentialudligningen skal udføres. 

 

Vi kender miljøerne og de krav der stilles til udligninger og valg af komponenter.

Når du vælger Dan Delektron som rådgiver, sparringspartner eller udfører af udligningsforbindelserne, så vælger du samtidig mere end 50 års erfaring med montering af potentialudligning i alle typer af miljøer, byggerier og i alle brancher. 

 

 

Gør brug af vores specialistviden

Rundt omkring her på siden finder du ligeledes mere viden om vores øvrige specialistområder og de produkter, vi leverer til at øge elsikkerheden. 

 

Står du med en konkret udfordring, et udbud, har spørgsmål, søger projekteringsbistand mv, så er du altid velkommen til at kontakte os på 7010 8888

Du kan jo altid starte med at tage en indledende og uforpligtigende snak med en af vores rådgivere.

 

Har vi ikke selv ekspertisen til at hjælpe dig, så kender vi helt sikkert andre som har.

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.