Med vores mere end 50 års i branchen for elsikkerhed har vi oparbejdet masser af erfaring vedrørende elinstallationer og sikkerhed i ATEX-miljøer.  

Eksplosionsfarlige områder har altid haft stor sikkerhedsmæssig bevågenhed og bliver til stadighed et mere kompleks fagligt felt at navigere i.

 

 

 

 

 

Slut med undtagelser fra ATEX-direktiv

Der er sikkerhedsforskrifter for både personel, materiel og nærområder er der flere forskellige normer som beskriver, hvordan man skal udføre bl.a. potentialudligning. Der er flere områder som er klassificeret med ATEX, men som man måske ikke har været klar over - og det er slut med undtagelser i forhold til gældende ATEX-direktiv. Virksomheder inddeles i kategorier i forhold til områder med:

  • eksplosive gasatmosfærer (fx benzin- og olielagre, biogasanlæg, kemiske industrier, lægemiddelindustrier, visse levnedsmiddelindustrier mv.)
  • brændbart støv (fx korn- og foderstofvirksomheder, plastforarbejdningsindustrier, træbearbejdningsvirksomheder, visse levnedsmiddelindustrier mv.)

Derudover inddeles områder med eksplosive gasatmosfærer i yderligere 3 zoner og drejer det sig om områder med brændbart støv inddeles disse også i 3 forskellige zoner.  

I ATEX-zoner er det ikke kun det elektriske man skal tænke på, men også valg af de rigtige materialer, da de forskellige zoner kan have forskellige miljøer der gør, at man netop skal vælge de rigtige metaller for at sikre sig, at anlægget holder i mange år og er sikkert at færdes i.

 

Potentialudligning i ATEX-områder

Potentialudligning er i dag et krav i enhver elinstallation og ikke mindst i eksplosionsfarlige områder.

I eksplosionsfarlige områder er der krav til beskyttelse mod gnistdannelse i områder med farlige gasser, dampe samt støv, hvor der er risiko for eksplosioner.

Denne beskyttelse kan foretages via udligningsforbindelser, som har til formål at beskytte mod gnistdannelser i de eksplosionsfarlige områder således, der ikke er potentialeforskelle.

I gældende ATEX-direktiver er kravet til potentialudligning, at alle udsatte og fremmede ledende dele forbindes til udligningssystemet. Nullederen må IKKE sammenkobles til dette udligningssystem i det eksplosionsfarlige område. Forbindelserne skal sikres mod at gå løs af sig selv og skal sikres mod korrosion, som kan reducere forbindelsens effektivitet. Vi har de rette komponenter til ATEX-områder og den rette specialistviden, så vi kan både tage os af opgaven eller blot hjælpe dig, så du selv kan nå i mål med dine opgaver.

Udsatte dele som er sikret til og i metallisk kontakt med bygningsdele eller rørledninger behøver ikke være særskilt forbundet til udligningssystemet.

Fremmede ledende dele, som ikke er en del af bygningen eller den elektriske installation, behøver ikke være forbundet til udligningssystemet, hvis der ikke er fare for spændingsforskydninger.

Vedr. kvadrater på udligningsforbindelserne skal de krav, der er i Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien til Supplerende beskyttende potentialudligning overholdes.

Står du med udfordringer i forhold til potentialudligning eller andet i ATEX-områder, så har vi det rette specialistviden og erfaring med et væld af forskellige ATEX-miljøer.

Vi hjælper gerne - ring på 7010 8888

 

 

 

Hvad er ATEX?

ATEX står for ‘Atmosphere explosible’, som er fransk og betyder ’eksplosiv atmosfære’.

ATEX, EX og IECEX er termer som henviser til det samme nemlig eksplosionssikring. Som el-fagmand skal der navigeres inden for direktiver, som stiller krav til både eksplosionssikring ift. brugerne, udstyr og anlæg.

Sikkerhedsstyrelse understreger, at det kun er kvalificerede personer, som må udføre reparationer på EX-udstyr og installationer.

Den kvalificerede person skal have følgende viden:

  • kendskab til beskyttelsesmetoder
  • kendskab til områdeklassifikation
  • kendskab til installationspraksis

 

Sikkerhedsstyrelsen har samlet 'Ofte stillede spørgsmål'

Sikkerhedsstyrelsen har samlet række af de typiske el-faglige spørgsmål og svar ift. ATEX-miljøer fx: Må man bruge samlemuffer i klassificeret område? Hvordan skal udligningsforbindelser kontrolmåles i ATEX-områder? Find svarene og læs meget mere på www.sik.dk eller lad os hjælpe dig i mål.

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.