• EFTERSYN: DETALJER OG DRIFTSIKRE ANLÆG

    Vi er specialister i lynbeskyttelse, jordingsanlæg, potentialudligning og transientbeskyttelse

 

Få en serviceaftale og vær på den sikre side

Alt efter ønsker og behov udfører vi eftersyn og vedligehold af eksisterende og inspektion af nye anlæg.
Det kan være i form af en fast serviceaftale, hvor vi efterser og kontrolmåler anlæg fx en gang årligt eller i henhold til andet eftersynsinterval.

 

En fast serviceaftale skræddersys til jeres behov og det samme gør sig gældende for den tilstandsrapport, du modtager efter vores eftersyn.  Prisen er aftalt på forhånd og mindre vedligehold udfører vi samtidig uden beregning.

 

Afslører eftersynet at der er behov for reparationer, så får du et prisoverslag på de skader, som skal udbedres. Derefter aftaler vi nærmere, hvornår det bedst passer jer, at vi påbegynder reparationerne.

 

Her et udpluk af vores eftersynskunder:

  • Industrien, landbrug og andre større og mindre typer virksomheder
  • Sygehuse og regionshuse
  • Militære anlæg
  • Statens bygninger – både de fredede, de bevaringsværdige, museer, kontorer, ministerier mv.
  • Broer, banestrækninger, havneanlæg mv
  • Gas, vand og varmeanlæg
  • Sportsanlæg og andre events- og udstillingssteder
  • Datacentre, telemaster, måle- og reguleringsstationer

… og dertil kommer rigtig mange af landets kirker og spir. Intet eftersyn er for lille eller for stort. Vi har eftersyn, som kan klares på en time og så har vi andre opgaver, som strækker sig over uger.

 

 

Vi kender brancherne og de forskellige miljøers indvirkning på et anlæg. Vores eftersyn er således en sagkyndig vurdering som bygger på solid faglig indsigt, ekspertise i bekendtgørelser og normer og efter vores besøg har du veldokumenteret tilstandsrapport.

 

Vores inspektion kan også være en éngangsundersøgelse af anlægget fx inden ibrugtagning eller af eksisterende anlæg.

 

Vi kaldes også ud på opgaver, hvor der ’blot’ opleves forstyrrelser. Det kan være mindre udfald i produktionen eller fx i medicinalindustrien, hvor der til trods for valg af korrekt gulvbelægning stadig opleves elektrostatiske udladninger til gene for personer og fintfølende laboratorieudstyr i den farmaceutiske produktion.

 

 

 

 

Sagkyndigt eftersyn uden store armbevægelser

Vores kerneområder er lynaflederanlæg, jording, potentialudligning og transientbeskyttelse – og så ved vi også pænt meget om katodisk beskyttelse og elektrisk støj i bred forstand.

Vi kender brancherne og de forskellige miljøers indvirkning på et anlæg, så hos os er du på den sikre side

 

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger og ikke mindst eftersyn og vedligehold over hele landet. 

 

Derfor skal du ikke tøve med at kontakte os, for har vi ikke selv ekspertisen til at hjælpe dig, så kender vi helt sikkert andre som har. Ring på 7010 8888


 

Du får en veldokumenteret eftersynsrapport og vished om anlæggets tilstand

Formålet med eftersynet er at dokumentere anlæggets driftsmæssige stand. Som grundlag herfor angives evt. fejl, mangler og skader, men også skader som vurderes at ville opstå. Det kunne være skader såsom slitage, korrosion, deformation mv som bør udbedres.

 

​Efter inspektionen modtager du en detaljeret tilstandsrapport, hvor anlægget er gennemgået og kommenteret punkt for punkt.

​Der er tale om en overskuelig og let læselig rapport med konklusion, billeder, kontrolmålinger og tilhørende bilag fx As-built tegninger, skitser mv.

Såfremt vi (eller andre) tidligere har efterset anlægget vil dokumentationen sammenholde med tidligere års resultater.

 

Med en eftersynsrapport fra Dan Delektron har du således en saglig vurdering, der kan danne grundlag for fremtidige inspektionsintervaller, vedligeholdelsesbudgetter mv.  

 

Hvornår har I sidst fået kontrolleret jeres udvendige lynbeskyttelse?

Er du det mindste i tvivl om svaret eller om hvor ofte jeres anlæg skal efterses, så kontakt os og vi finder i fælleskab en løsning og du er på den sikre side.

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.