Beskyttelse af industriens elinstallationer og sikre stabil drift er et af Dan Delektrons primære områder. Vi har besøgt og gennemgået mange forskellige typer industrier - store såvel som små virksomheder – og vi har med vores mere end 50 års erfaring prøvet det meste, men vi tager meget gerne en ny udfordring op.

 

Vores kerneområder er lynaflederanlæg, jording, potentialudligning og transientbeskyttelse – og så ved vi også pænt meget om katodisk beskyttelse og elektrisk støj i bred forstand.

 

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger og ikke mindst eftersyn og vedligehold af industriers beskyttelse over hele landet. 

Tøv derfor ikke med at kontakte os, for har vi ikke selv ekspertisen til at hjælpe dig, så kender vi helt sikkert andre som har. Ring på 7010 8888

Træf de rette valg med hjælp fra Dan Delektron

Vi hjælper både installatøren til at træffe de rette valg i deres arbejde med elsikkerheden, men også dig som har ansvaret for en driftssikker produktion. Vi gennemgår dit produktionsanlæg for fejl og mangler, så du er godt beskyttet mod transiente overspændinger, hvad enten årsagen er lynnedslag eller koblinger og fejl i forsyningsnettet.

 

Hvis en produktionshal, et lager, et laboratorium mv. rammes af lynnedslag, enten direkte eller indirekte, så der kan ske store skader. Skaderne er både på bygninger og maskinpark, men den største bekymring er, at et utilsigtede produktionsstop kan få store økonomiske konsekvenser. 

Når der blot opleves 'forstyrrelser'

Vi kaldes også ud på opgaver, hvor der ’blot’ opleves forstyrrelser. Det er fx i medicinalindustrien, hvor der til trods for valg af korrekt gulvbelægning stadig opleves elektrostatiske udladninger til gene for personer og fintfølende laboratorieudstyr i den farmaceutiske produktion. 

 

 

Overspændingsbeskyttelse i industrien

Transientbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, overspændingsafleder eller beskyttelse mod transiente overspændinger er forskellige betegnelser til beskyttelsesmetoden. Overspændinger i elinstallationer kan opstå som følge af atmosfæriske påvirkninger (direkte lynnedslag eller indirekte), udsving i elforsyningen mv. Denne utilsigtede overspænding er af kort varighed, men kan være mange gange højere end almindelig netspænding.

 

Transiente overspændinger har i mange år været en undervurderet risiko. Derfor er kommet nye skærpede krav til vurdering af behovet for overspændingsbeskyttelse pr. 1. juli 2017. Formålet er at undgå skader på mennesker, dyr, installationer og materiel.  Stort set alle installationstyper er omfattet. Med de nye krav til transientbeskyttelse af elinstallationer er det skadens konsekvens, som afgør behovet beskyttelse.

 

Sikkerhedsmæssige risici og økonomiske aspekter

Det primære fokus i de nye krav er at minimere de sikkerhedsmæssige risici, men de økonomiske aspekter bør også tages med i betragtning. Skader forårsaget af overspændinger elinstallationen koster hvert år virksomheder dyrt, da man ofte ikke kan nøjes med skader på bygninger, anlæg, elektronik mv. men også får store omkostninger pga. produktionstab.

 

4 steder, hvor du skal være særlig opmærksom på overspændingsbeskyttelse

Alle nye installationer skal som udgangspunkt beskyttes mod transiente overspændinger. Vær ekstra påpasselig hvor konsekvensen af overspænding kan påvirke:

 • Menneske- eller dyreliv
 • Offentlige serviceydelser og kulturarv
 • Industrielle og kommercielle aktiviteter
 • Et stort antal mennesker

Kun få installationer er ikke inkluderet i ovenstående. Er du i tvivl om overspændingsbeskyttelse er påkrævet, så skal du lave en risikovurdering af installationen.

 

 

 

Væk fra uventede og unødvendige omkostninger

Selvom transientbeskyttelse er ved at være en fast bestanddel af elinstallationerne i Danmark, så oplever vi alligevel ofte, at der er installationer, som ikke er beskyttet tilstrækkeligt eller korrekt. Dette ses typisk i kontorbygninger og i produktionsmiljøer.
I hovedtavlen ses ofte den rette beskyttelse, men man glemmer undertavler og små krydsfelter, der er placeret decentralt i bygningen. Mange installatører har svært ved at vurdere, hvilke klasser der skal anvendes, hvor langt der skal være imellem hovedtavle og undertavle osv.

Her er blot et udpluk af, hvad der skal transientbeskyttes i industrimiljøer:

 • Hovedtavlen
 • undertavler
 • Solcelleanlæg
 • Ventilationsanlæg
 • LED belysningsanlæg
 • Brovægte
 • Adgangskontrol
 • Overvågningskamera
 • Data-/ signalkabler
 • og meget mere afhængig af teknik, udstyr og maskinerne i den enkelte virksomhed

Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe til os på 7010 8888

 

Hvornår har I sidst fået kontrolleret jeres udvendige lynbeskyttelse?

Få en fast serviceaftale med Dan Delektron til en fast pris, så laver vi årligt eftersyn af bygningens ydre lynbeskyttelse og du er på den sikre side.

Du får altid en eftersynsrapport som dokumentation. Mindre vedligehold udfører vi samtidig med eftersynet uden beregning. Afslører eftersynet at der er behov for reparationer, så får du et prisoverslag på de skader, som skal udbedres. Derefter aftaler vi nærmere, hvornår det bedst passer jeres virksomhed, at vi påbegynder reparationerne.

 

Læs mere om vores eftersynsaftaler her


Følg os

 

Potentialudligning i industrien

Potentialudligning er ikke bare potentialudligning. Der stilles større og større krav til både den udførende el-fagmand, men også til den projekterende specialist. Årsagen er, at der stilles specifikke krav afhængig af, hvor potentialudligningen skal udføres. 

Er det fx i et ATEX-område, kan man ikke bare montere potentialudligningsforbindelser over det hele, da man i ATEX-direktivet anbefaler at have en vedligeholdelsesplan over anlægget. Det inkluderer også samtlige udligningsforbindelser, og der er jo ingen grund til at vedligeholde flere forbindelser end der er behov for. 

De værste eksempler opleves typisk i industriens fugtige miljøer. Det kan fx også skyldes, at de valgte komponenter er for dårlige eller at man ikke har fået valgt de rette komponenter til det rette miljø. Vi kender miljøerne og de krav der stilles til udligninger og valg af komponenter.

 

Når du vælger Dan Delektron som rådgiver, sparringspartner eller udfører af udligningsforbindelserne, så vælger du samtidig mere end 50 års erfaring med montering af potentialudligning i alle typer af miljøer, byggerier og i alle brancher.

 

Du vælger selv hvad vi skal bidrage med - om det så er at projektere og vejlede om valg af produkter for at sikre en godt og stabilt anlæg. Måske ser du helst, at vi udfører opgaven for dig. Lad os tage en indledende og uforpligtigende snak om din opgave, så vi bedst hjælper dig videre.

Montering af potentialudligning - den optimale løsning

Optimalt skal potentialudligning tænkes med ind i byggeriet fra start. Derved opnår man et godt og stabil anlæg, som vil holde i mange år frem. 
Selvom der siden 1994 har været krav om forskellige udligningsforbindelser i nye bygninger, så bliver Dan Delektron ofte bedt om at gennemgå nyere anlæg, som ikke er driftsstabile. Den manglende driftsstabilitet kan skyldes, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på korrekt potentialudligning i byggefasens opstart, eller at der ikke er foretaget det rette valg af komponenter til udligningsforbindelserne.

 

Du kan finde mere viden om potentialudligning, kategorier og definitioner her

 

Jordingsanlæg i industrien

Ved etablering af et jordingsanlæg i forbindelse med industribyggeri skal det være projekteret således, at det kan føre en jordfejlstrøm eller lækstrømme uden fare samt sikre personsikkerhed. 

 

 

Et jordingsanlæg kan etableres på en af flg. måder eller en kombination af disse:

 • Fundamentsjording
 • Ringjording – maskenet jord
 • Dybdeelektroder

Etableres der fundamentsjord er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, metalliske rørledninger, til forsyningen i bygningen samt til eltavler.

Nogle virksomheder forsynes fra flere transformerstationer. I disse tilfælde er det vigtigt at være opmærksom på, at det kan være en stor fordel at etablere en udligningsforbindelse mellem jordforbindelserne for de forskellige transformerstationer, således der ikke opstår uønskede potentialforskelle inde i installationen.

 

Vores løsninger bygger på solid faglig indsigt, ekspertise i bekendtgørelser og normer, de bedste visualiseringer og frem for alt så ved vi, hvad der kan lade sig gøre i praksis. 

 

Vil du vide mere om jordingsanlæg, etablering af jordelektroder mv. så læs mere her eller ring til os på 7010 8888

 

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.