Her har du mulighed for at downloade vores kataloger og brochurer, som både rummer oplysninger om produkter, arbejdsskitser i forbindelse med jordingsanlæg, udligningsforbindelser mv.

 

 

 

Transientbeskyttelse - kataloget med den rette beskyttelse

Vores katalog indeholder en guide, så det er nemt for dig at vælge den rette beskyttelse til installationerne.


Vores mere end 50 års erfaring har givet os et overblik over de spørgsmål, som typisk stilles i forbindelse med valg af produkter. Vi har derfor taget udgangspunkt i vores dagligdag og ladet den være styrende for transientbeskyttelseskatalogets opbygning og i navngivningen af produkterne.

Produkterne er navngivet ud fra, hvad produktet beskytter, hvor det skal monteres og hvor mange par (ledere) produktet skal beskytte.

For fremtiden vil du derfor nemt kunne finde det rette produkt ved hjælp af følgende 3 spørgsmål:

  • Hvad skal du beskytte?
  • Hvor skal enheden monteres?
  • Hvor mange par (ledere) skal du beskytte?

Klik her for at downloade, gemme eller printe katalog med transientbeskyttelse med guiden til valg af det rette produkt (pdf-fil).

 

 

Komponenter til beton og indstøbning

- kataloget med de rette produkter

I dette katalog finder du et udvalg af de produkter som ofte bruges til beton og indstøbning. Vores løsninger bygger på solid faglig indsigt, ekspertise i bekendtgørelser og normer og frem for alt så ved vi, hvad der kan lade sig gøre i praksis.

Vi kender til de spørgsmål, som typisk stilles i forbindelse med valg af produkter og ladet dette være styrende for katalogets udvalgte produkter, men vi har naturligvis mange flere komponenter på lager.

Af hensyn til katalogets opbygning og overskuelighed er blot de vigtigste data for det enkelte produkt medtaget. For mere info kontakt os eller se datablade mv. under 'Produkter' her på hjemmesiden.

Klik her for at downloade, gemme eller printe katalog med komponenter til beton og indstøbning (pdf-fil).

 

 

Komponentkataloget

- lynbeskyttelse
- jordingsanlæg
- potentialudligning

I dette katalog finder du et udvalg af de produkter som ofte bruges, men vi har naturligvis mange flere komponenter på lager. Vores løsninger bygger på solid faglig indsigt, ekspertise i bekendtgørelser og normer og frem for alt så ved vi, hvad der kan lade sig gøre i praksis.

Komponentkataloget ses her (pdf)

 

 

 

 

 

 

Kataloget er fra 2006, så vi arbejder pt. på et nyt.

 

 

PIP - Potentialudligning i Praksis

Vores gamle PIP-folder er stadig utrolig efterspurgt, fordi den har simple skitser, som er lige til at bruge i praksis. I folderen finder du montageskitser og viden om:

  • Potentialudligning
  • Jordingsanlæg og jordledere
  • Hovedudligningsforbindelser, som nu kaldes Beskyttende potentialudligning 
  • Produktvalg mv. 

Download folderen PIP - Potentialudligning i praksis her (pdf-fil) 

Til trods for at vores praksis-folder er af ældre dato, så er den stadig gældende i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien.

 

Men vær OBS for potentialudligning er ikke bare potentialudligning. Der stilles i dag større og større krav til både den udførende el-fagmand, men også til den projekterende specialist. Årsagen er, at der stilles specifikke krav afhængig af, hvor potentialudligningen skal udføres. 

 

Du finder meget mere viden om korrekt potentialudligning her på hjemmesiden. Du er også altid velkommen til at kontakte os - vi har mere end 50 års erfaring med montering af potentialudligning i alle typer af miljøer, byggerier og i alle brancher.

 

 

Den rette beskyttelse til LED-belysning

LED-belysning har vundet indpas indenfor moderne belysning. LED-lamper er energibesparende, effektive, holdbare og frem for alt miljøvenlige.

For at imødekomme de voksende udfordringer indenfor bæredygtigt byggeri, er der imidlertid opstået et enormt behov for udskiftning. Især belysningen af veje med de stærkt kritiserede kviksølvdamplamper skal i fremtiden udskiftes med nye LED-belysningssystemer, enten med dæmpbar DALI eller almindelig styring.

 

For at gøre de mange fordele ved lamperne mere økonomiske, er det vigtigt at beskytte den følsomme elektroniske styring og LED-pærerne mod overspænding. På få sekunder kan lynnedslag, koblinger i energiforsyningens netværk eller i det elektriske system forårsage enorme skader.


For at hjælpe dig med at træde rette valg i forhold til, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at opnå den optimal beskyttelse af LED-belysning, har vi i samarbejde med vores leverandør CITEL lavet dette katalog med produktoversigter, arbejdsskitser mv.

 

 

Beskyttelse af solcelleanlæg

Andelen af solcelleanlæg til energiproduktion i Danmark er stadigt stigende. Derfor bliver spørgsmålet om anlæg og afkast af investeringen også mere og mere vigtig.

 

Mange af de skader, der ses på solceller, er forårsaget af overspændinger.

 

Ved valg af det korrekte udstyr og enheder til transientbeskyttelse sikrer du dine kunder og solpanelerne en længere levetid, bedre afkast mv.

For at hjælpe dig sikkert i mål med beskyttelse af solcelleanlæg, så har vi sammen med vores leverandør CITEL lavet denne guide om beskyttelse af solceller i privatboliger, erhvervsbygninger og de helt store solcelleanlæg.

 

 

Den rette beskyttelse til vindmøller

Lyn og overspændinger udgør en stor potentiel fare for vindmøller. Direkte lynnedslag sætter i mange tilfalde vindmøller i brand og fører i sådanne tilfælde ofte til et totalt tab, da en brandslukning med almindeligt tilgængeligt brandslukningsudstyr er umuligt pga. vindmøllens højde.


Selvom der ikke sker et direkte lynnedslag, kan overspændinger føre til alvorlige skader på det elektriske system i en vindmølle. En velfungerende elektronisk styring, der kontrolleret stopper møllen i tilfælde af fejl er uundværlig. Beskyttelse mod overspændingsskader har, ud over de sikkerhedsmæssige aspekter, også i høj grad økonomiske aspekter. 

 

Den konstante udvidelse af anlæggene og teknologiens kompleksitet kræver ikke blot et højere niveau af viden og forståelse, men også en højere grad af beskyttelse. Dette for at undgå lang tids stilstand for vindmøllen og dermed tab af produktion og fortjeneste.


For at hjælpe dig med viden, forståelse og sikkert i mål med valg af beskyttelse til vindmøller, så kan du her
downloade Dan Delektrons guide med produktoversigt, forklaringer, principskitser mv. som er lavet i samarbejde med vores leverandør CITEL.

 

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.