Jordingssystemer er et af de vigtigste elementer i byggeriet, når det drejer sig om sikkerhed. Jordingsanlæggets fokus er at få et godt potentiale i installationen. 

 

Der findes forskellige former for jordingsanlæg:

  • fundamentselektroder
  • ringjord
  • dybdeelektroder
  • delektronsystemet

Vi anvender alle ovenstående metoder selvom vores firmanavn faktisk stammer fra den sidstnævnte: Dan for Danmark og Delektron for metoden med delektron-elektroder (en speciel jordelektrode uden samlinger, som vi tilbage i tiden havde patent på).

Du kan læse mere om de forskellige jordingssystemer under de respektive afsnit længere nede på siden.

Jordingsanlæg skal tænkes med ind fra byggeriets start. Typisk anvender man fundamentselektrode af den årsag, at det er en prisbillig måde at lave et godt jordingsanlæg på. Jordingsanlægget skal projekteres efter, hvilket område det skal anvendes i. Eksempelvis skal jordingsanlægget laves på én måde i et transformerrum og på en anden måde i et landbrug. Fælles for dem begge er dog, at jording skal tænkes ind i starten af byggeriet og projektere dette, så man sikrer sig et godt og stabilt jordingsanlæg.

 

Vigtigt ved projektering af jordingsanlæg

Når man projekterer et anlæg, er det vigtigt, at man har korrosion for øje (utilsigtet nedbrydning af metaller og andre faste legemer). I Dan Delektron oplever vi ofte, at el-fagets fagfolk stadig er i tvivl om, hvilke metaller man må anvende og om man skal beskytte/coate kobbertråd osv.

Alle disse spørgsmål og mange flere har vi mere end 50 års erfaring med - både som vejleder af den enkelte installatør, som ingeniørens rådgiver, projektering af jordingsanlæg, men bestemt også i praksis, når vi bliver bedt om at udføre opgaven. vælger du os som udfører, så har vi en stab af egne montører både på Sjælland og Fyn og i Jylland. 

Vi kan give dig et estimeret tilbud på jording eller en fast pris på jordingsanlæg til ethvert formål. Vi afslutter altid vores udførte jordingssystemer med at fremsende dokumentation med placeringsangivelse, kontrolmålinger, billeder mv. Har du særlige ønsker til denne målerapport, så aftaler vi det blot.

Tag gerne fat i os på 7010 8888 eller send os en forespørgsel på mail.

 

Ligegyldigt hvad du tænker, vi bedst kan bidrage med, så er det vigtig for os, at du oplever effektiv, troværdig og kvalitetsfuld rådgivning uden store armbevægelser. 

 

Vores kunder – store som små – skal opleve, at vi leverer den gode service og at vi er i øjenhøjde
med dem under hele processen: i projekteringsfasen, i udførelsen, i overleveringen, ja sågar også
i eftersyn og vedligehold i mange år efter byggeriet for længst er taget i brug.
Direktør Kenn Hansen, Dan Delektron

 

Fundamentsjording

Fundamentselektroder/fundamentsjord består i princippet af en ringjording i fundamentet. Jordelektroden forbindes til armeringsjernene, hvorved man opnår en udbredt jording.
Jordelektroden indstøbes i fundamentet sammen med armeringen. 


Da denne form jordelektroder etableres i forbindelse med, at armeringsjernet udlægges i fundamentet, er det vigtigt med koordinering med både hovedentreprenør og de øvrige med fagentrepriser. 

Vælges denne jordingsform skal man som udførende part sikre sig, at jordelektroden er forskriftsmæssigt korrekt fastgjort til armeringsjernet, samt sikre sig det korrekte valg af jordingsmaterialer.

Vi kan ikke anbefale, at der anvendes aluminium eller galvaniseret stål til fundamentsjording pga. korrosion.

Fundamentsjording er et rigtigt godt valg, da den giver en driftssikker og stabil jording.
Denne form for jording overholder de sikkerhedsmæssige krav og normkrav der stilles.

 

 

Ringjord

Ringjord består i princippet af en jordelektrode, der ligger vandret i overfladen. Denne form for jordelektrode kræver stor udbredelse og etableres normalt samtidig med nyt anlægsarbejde.


Da denne form for jordelektrode ofte etableres i forbindelse med nybyggeri, er det vigtigt med koordinering med både hovedentreprenør og de øvrige med fagentrepriser. 

Ringjordsmetoden anvendes de steder, hvor det kan være svært at komme i dybden pga. sten eller klipper. Anvendes ligeledes til lynbeskyttelsesanlæg samt på højspændingsstationer, hvor den nedlægges som et maskenet for at udligne spændingsforskelle i jordoverfladen (skridt- og berøringsspændinger).

Vælges denne jordingsform skal man sikre sig, at den er udført korrekt i henhold til Installationsbekendtgørelsen og lynnormen samt sikre sig det korrekte materialevalg.

Vi kan ikke anbefale, at der anvendes aluminium tråd i jorden pga. korrosion.

 

 

Dybdeelektroder

Dybdeelektroder består i princippet af jordspyd i 1,5-2 meters længde, som samles med muffer - enten koniske muffer eller muffer med gevind.

 

De kan etableres som enkelte eller en gruppe - lodrette eller skrå. Den mest anvendte type består af en enkelt nedrammet elektrode, som bruges når undergrunden har god ledningsevne og der ikke stilles krav om specifik lav modstand.

Kan man ikke opnå den ønskede modstand med en enkelt dybdeelektrode, etableres et antal elektroder som forbindes parallelt i en gruppe og derved kan den samlede overgangsmodstand reduceres.

 

Afstanden mellem sådanne parallelle, nedrammede elektroder skal være min. 1,5 gange elektrodedybden og gerne 2 gange elektrodedybden.

 

Disse former for jordelektroder er relativt nemme at etablere:

  • den kræver ikke meget plads
  • den er elektrisk effektiv
  • den vil være stabil hen over årerne
  • man kan forholdsvis hurtig opnå en lav overgangsmodstand til jord
  • jordspyddene nedrammes med mekanisk slaghammer

Der er dog en række faktorer som der skal tages højde for fx afstanden mellem jordelektroderne, elektrodernes længde, jordbundsforholdene mv. Har man ikke styr på disse særlige vilkår, så opnår man ikke den ønskede overgangsmodstand til jord og derved kan der opstå både personfare og driftsforstyrrelser.  

 

Dybdeelektroder kan bestå af eksempelvis galvaniseret jordspyd, kobberbelagte jordspyd eller som delektron-system, der består af en ubrudt kobbertråd der trækkes ned i jorden ved hjælp af stålrør, som nedrammes på samme måde som de andre jordspyd.

 

Delektronsystemet

Delektronsystemet er en dybdeelektrode og består af en ubrudt kobbertråd, der trækkes ned i jorden ved hjælp af en massiv startspids samt stålrør, som nedrammes på samme måde som andre jordspyd.

Jordspyddene nedrammes med mekanisk slaghammer.

Fordelen ved denne metode er, at der ikke er nogen samlinger, som kan beskadiges under nedramningen. Kobbertråden kan monteres direkte i tavle eller ved den genstand, der skal jordes uden samlinger. Desuden og ikke mindst vil en evt. galvanisk tæring ske mellem stålrør og kobbertråden i jorden og ikke inde i installationen.

 

Stor erfaring med at beregne, designe, projektere og montere

Vores løsninger bygger på solid faglig indsigt, ekspertise i bekendtgørelser og normer, de bedste visualiseringer og frem for alt så ved vi, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Vi bliver faktisk ofte bedt om at løse en sag, fordi det projekterede anlæg ikke lader sig gøre i praksis. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.

 

Vi har dyb respekt for byggeriets øvrige parter og sætter en ære i, at vores løsninger fremtræder i harmoni med bygggeriet, bygningens ydre mv. 

 

Dét får du oveni

Når du vælger Dan Delektron som rådgiver, sparringspartner eller udfører, så vælger du samtidig mere end 50 års erfaring. Du vælger selv hvad vi skal bidrage med, så lad os tage en indledende og uforpligtigende snak. Har vi ikke selv ekspertisen, så kender vi helt sikkert nogen i vores netværk som har.

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.