Vi er med til at skabe de nye rammer for patientbehandlingen i Danmark. Det handler om livskvalitet for patienterne, et godt arbejdsliv for de ansatte i forening med hospitalets funktionalitet og bæredygtigt sygehusbyggeri.

Vi tager del i sygehusbyggeprojekterne både når der bygget helt nyt, bygges ud, moderniseres, flyttes rundt osv.

 

 

 

Vores specialistviden går på tværs af de nye sygehusbyggerier

I disse år bygges de nye danske sygehuse som mere eller mindre parallelle byggeforløb, men der bygges på vidt forskellige måder. Inden for vores specialistviden møder vi mange konkrete spørgsmål, hvor vi direkte kan drage nytte af vores viden på tværs af nutidens sygehusbyggerier sammenholdt med vores ekspertise i bekendtgørelser og normer og solid faglig indsigt i, hvad der lader sig gøre i praksis.

 

Vi er specialister i elsikkerhed

Vi har mere end 50 års erfaring og blandt vores primære opgaver er beskyttelse af sygehusets bygninger, så stabil drift sikres.

Vores kerneområder er lynaflederanlæg, jording, potentialudligning og transientbeskyttelse. Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger, beregninger og ikke mindst eftersyn og vedligehold af hospitalets bygninger. Vi dækker hele landet og har egne montører både i Jylland, på Fyn og Sjælland - så hvad enten du søger rådgivning eller hjælp til montage eller eftersyn, så rykker vi hurtigt på opgaverne.


Følg os

 

Den rette viden og de rigtige produkter

Eksempler på spørgsmål der rejser sig i forbindelse med sygehusbyggeri:

  • Hvordan laves jording af operationssøjler, som hænger ned fra loftet, og hvordan forholder det sig med udligningsforbindelser til et operationsleje?
  • Hvordan forholder det sig med udligningsforbindelser på sengestuer versus hospitalsgange?
  • Hvordan udføres supplerende udligningsforbindelser i forhold til patientlifte, loftkonstruktion og andre ledende metalgenstande?
  • Hvor skal målepunkter for potentialudligningssystemet placeres i forhold til nedhængt loft?

Spørgsmålene er mange - vi har svarene og mangler du de rette produkter og komponenter, så har vi også dem på lager. Kontakt os på 7010 8888

 

Sygehuse - grønne initiativer og bæredygtighed

Med udgangspunkt i vores kerneområder rådgiver og projekterer vi når regionerne tænker i grønne løsninger, og vi udfører gerne de delentrepriser, som vi er specialister indenfor. Og det kræver specialistviden når de grønne tiltag skal forenes med, hvad der lader sig gøre i praksis i henhold til bekendtgørelser og normer. Lige nu ser vi masser af spændende grønne initiativer, som stiller særlige krav til el-sikkerhed og den rette beskyttelse. Det er fx indenfor:

  • Solenergi med store solcelleanlæg på hospitalets eller servicebygningens tag
  • Når sygehuskøkkenets madaffald opsamles og via et biogasanlæg omdannes til energi
  • LED-belysning fx på p-pladser og veje
  • Etablering af en frysepark, hvor sygehusets frysere samles ét sted med henblik på at opnå et kontrolleret miljø, så strømforbruget reduceres og restvarmen udnyttes til opvarmning
  • Spildevandstekniske løsninger på sterilcentralen

Hver løsning har sin særlige form for beskyttelse - både i forhold til beskyttelse af mennesker og til sikring af driften. Hos os er ingen opgave for stor eller for lille. Nogle gange er vi sågar blot ude på en lokation for at eftermåle og kontrollere noget andre har udført.

 

 

Overspændingsbeskyttelse på hospitaler

Transientbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, overspændingsafleder eller beskyttelse mod transiente overspændinger er forskellige betegnelser til beskyttelsesmetoden. Overspændinger i elinstallationer kan opstå som følge af atmosfæriske påvirkninger (direkte lynnedslag eller indirekte), udsving i elforsyningen mv. Denne utilsigtede overspænding er af kort varighed, men kan være mange gange højere end almindelig netspænding.

Transiente overspændinger har i mange år været en undervurderet risiko. Derfor er kommet nye skærpede krav til vurdering af behovet for overspændingsbeskyttelse pr. 1. juli 2017.

Formålet er at undgå skader på mennesker, dyr, installationer og materiel.  Stort set alle installationstyper er omfattet. Med de nye krav til transientbeskyttelse af elinstallationer er det skadens konsekvens, som afgør behovet beskyttelse. Det primære fokus er at minimere de sikkerhedsmæssige risici, men de økonomiske aspekter bør også tages med i betragtning. Skader forårsaget af overspændinger elinstallationen koster hvert år dyrt.  

 

Hvornår har I sidst fået kontrolleret sygehusets ydre lynbeskyttelse?

Få en fast serviceaftale med Dan Delektron, så laver vi årligt eftersyn af bygningens udvendige lynaflederanlæg og I er således på den sikre side.
Du får altid en eftersynsrapport som dokumentation efter vores besøg med optegninger, skitser, billeder, målinger mv. og indholdet kan naturligvis tilpasses efter jeres behov.

Mindre vedligehold udfører vi samtidig med eftersynet. Afslører eftersynet, at der er behov for reparationer, så får du et prisoverslag inden vi påbegynder. Læs mere om vores eftersynsaftaler eller kontakt os og hør nærmere.


Følg os

 

Lynintensiteten i Danmark

Vi har i Danmark gennemsnitlig ca. 0,25 lynnedslag pr. km2 pr. år. Lynaktiviteten er størst i perioden juni til august, hvor 76 - 85% af lynene registreres (opgjort på tværs af forskellige lynstatistikker i årene 1991-2010).

 

Potentialudligning

Potentialudligning er ikke bare potentialudligning. Udligningsforbindelserne har til formål at beskytte personer (og dyr) mod spændingsforskelle, som kan forekomme ved berøring af fx pumper, motor, rør, ventilationsanlæg og andre metalliske bygningsdele.

Der stilles større og større krav til både den udførende el-fagmand, men også til den projekterende specialist. Årsagen er, at der stilles specifikke krav afhængig af, hvor potentialudligningen skal udføres. 

Vi kender miljøerne og de krav der stilles til udligninger og valg af komponenter.

Når du vælger Dan Delektron som rådgiver, sparringspartner eller udfører af udligningsforbindelserne, så vælger du samtidig mere end 50 års erfaring med montering af potentialudligning i alle typer af miljøer, byggerier og i alle brancher. Her finder du viden om potentialudligning

 

Rundt omkring her på siden finder du ligeledes mere viden om vores øvrige specialistområder og de produkter vi leverer til at øge elsikkerheden.

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.