De sidste mange år er der kommet et stigende fokus på beskyttelse i landbrug. Årsagen er simpel: den moderne landmand har forlængst gennemskuet sammenhængen mellem bedre dyrevelfærd og øget produktion.

 

Det er her Dan Delektrons specialistviden om potentialudligning, jordingsanlæg, lyn- og transientbeskyttelse dagligt løser opgaver for landbruget.

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger og ikke mindst eftersyn og vedligehold af landbrugets beskyttelse over hele landet.

 

I forhold til dyrevelfærd er det i form af potentialudligning, da der er skrevet flere rapporter om, hvor vigtigt det er, at der ikke er spændingsforskelle imellem fx gulv, inventar og drikketrug. Sådanne spændingsforskelle har ofte negativ indvirkning på malkekvægs væskeindtag, og følgevirkningen heraf er nedsat mælkeproduktion. Udligninger på staldinventar har vist gode resultater hos vores landbrugskunder og med betydelig øgning af mælkeproduktionen.

 

 

Beskyt landbrugets teknologi

Det er ligeledes vigtigt med beskyttelse af landbrugets installerede elektriske komponenter - specielt automatiske fodermaskiner, ventilation og ikke mindst malkerobotter. Disse eksempler er blot nogle af de vitale dele i nutidens moderne landbrug og i tilfælde af lynnedslag (enten direkte eller indirekte), så kan disse maskiner blive ødelagt med stor irritation, produktionstab og masser af ekstra arbejde til følge.

Længere nede på denne side finder du mere om et effektivt lynbeskyttelsessystem, som både består af en udvendig beskyttelse (lynafleder/jordingsanlæg) og en indvendig beskyttelse (transientbeskyttelse/beskyttelse mod overspænding).

Flere forsikringsselskaber rådgiver om lynnedslag i landbrugets bygninger - hos os kan du også altid hente råd på 7010 8888.  

 

Nybygget stald skal testes og tests dokumenteres før den tages i brug

Elinstallationer og udligningsforbindelser i en færdigbygget stald skal efterses og afprøves inden stalden tages i brug. Afprøvningen skal udføres ved, at der måles elektrisk modstand mellem en række nøje udvalgte punkter. Målingerne skal dokumenteres på skrift, og målepunkterne bør fremgå på staldens plantegning.

Hos Dan Delektron har vi den rette viden om dette og faktisk mere end 50 års erfaring, så vi kan helst sikkert også hjælpe dig i mål med den nye stald. 

 

 

 

Eftersyn og vedligehold

Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien anbefaler, at intervallet for periodiske eftersyn som udgangspunkt kan være tre år. I lyset af at miljøet i stalde fordrer tæring, bør udligningsforbindelserne kontrolleres oftere og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, anbefaler årlig kontrol.

Dan Delektron er specialister i denne form for kontrol. Indhent pris på et eftersyn af din stald eller få en fast serviceaftale, så vi efterser stalden fx årligt eller i det interval du ønsker.

Ring på 7010 8888 eller send forespørgsel på mail@dandel.dk

 

Sådan sikrer du stalden mod lynnedslag

Nedbrud efter tordenvejr kan nemt blive en bekostelig affære. Dyr, mennesker, bygninger, maskinanlæg og teknisk udstyr skal beskyttes både mod direkte og indirekte lynnedslag. Et effektivt lynbeskyttelsessystem består både af en udvendig beskyttelse (lynafleder/jordingsanlæg) og en indvendig beskyttelse (transientbeskyttelse/beskyttelse mod overspænding).

 

Det udvendige anlæg gør at:

 • Direkte lynnedslag opfanges via et indfangersystem
 • Lynstrømmen afledes sikkert til jord via et nedledersystem
 • Lynstrømmen fordeles i jorden med et jordingsanlæg

Den indvendige lynbeskyttelse består af en kombination potentialudligning og overspændingsbeskyttelse.

 

Vi har både de rette transientbeskyttelsesenheder og komponenter samt den rette viden og ekspertise til at udfører beskyttende anlæg til landbruget.

 

Vi er kendt for at levere hurtig og sikker service – hvad enten du ønsker vores hjælp til projektering af anlæg, eftersyn, montering eller blot et godt råd til el-sikkerhed i landbrugets installationer. Du fanger os på 7010 8888

 

 

Mangelfuld potentialudligning i landbruget påvirker dyrenes trivsel negativt

Potentialudligning er i dag et krav i enhver elinstallation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien.

I landbrug skal der etableres beskyttende potentialudligning (tidligere kaldet hovedudligningsforbindelser) samt supplerende beskyttende udligningsforbindelser. Udligningen har til formål at beskytte mennesker og dyr mod spændingsforskelle som kan forekomme ved berøring af f.eks. staldinventar eller øvrige fremmede ledende dele. Det er en fordel at få dette etableret i byggefasen. Etableres der fundamentsjord, er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, metalliske rørledninger til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.


Forbindelserne skal sikres mod at gå løs af sig selv og skal sikres mod korrosion, som kan reducere forbindelsens effektivitet. Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer til udligningsforbindelser når taler om stalde, således der ikke sker unødige galvaniske tæringer på staldinventar. Vi har de rette komponenter til landbruget og den rette specialistviden, så vi kan både tage os af opgaven eller blot hjælpe dig, så du selv kan nå i mål med dine opgaver.

Som el-installatør skal man være opmærksom på at berøringsspændingen i stalde ikke må overstige 25V.

Er der over de 25V i potentialeforskel mellem fx staldinventar, der hvor køer bevæger sig, kan det påvirke mælkeproduktion fx fordi køerne drikker mindre pga. berøringsspændinger ved vandtrug.

 

Det kemiske miljø i både svine- og kostalde er stærkt tærende, og udligningsforbindelse må anses for at være udsatte. En afbrudt udligningsforbindelse pga. tæring medfører, at en del af bygningen eller inventaret ikke længere potentialudlignet. Dette kan resultere i, at der opstår berøringsspænding på inventardele, hvilket kan føre til stress hos dyrene. Har man den mindste mistanke i den retning, bør installationer og udligningsforbindelser kontrolleres. Det kan en af vores erfarne medarbejdere tjekke på forholdsvis kort tid.

 

Transientbeskyttelse i landbruget

Vi anbefaler, at der altid monteres transientbeskyttelse i landbruget. Dette for at undgå driftstop i produktionen i forbindelse med lyn- og koblingstransienter. 


Alle indkomne kabler - såvel stærkstrøm som svagstrømskabler - bør transientbeskyttes så tæt som muligt på det punkt, hvor de kommer ind i bygningen.

I landbruget bør du transientbeskytte fx følgende:

 • Hovedtavlen
 • Solcelleanlæg
 • Ventilationsanlæg
 • Malkeanlæg
 • Foderanlæg
 • Brovægte
 • El-hegn
 • Alarmer og telefonlinjer

 

 

Opnå fordele hos forsikringsselskabet med transientbeskyttelse

Langt de fleste skader på landbrugets elektriske udstyr og maskinanlæg skyldes overspænding via el-forsyningen fx forårsaget af lynnedslag i området (det man kalder indirekte lynnedslag). Derfor har er der fordele at hente hos forsikringsselskaberne, hvis man kan dokumentere et velbeskyttet landbrug.

Fx hos Topdanmark opnår man som landbrugskunde fordele og besparelser, hvis man har investeret i transientbeskyttelse – og der er tale om en forholdsvis mindre investering, men husk at få dokumentationskravet på plads med forsikringen inden du får bestilt arbejdet hos din lokale elinstallatør eller hos Dan Delektron.

Vi er specialister inden for både montage overspændingsbeskyttelse og salg af enheder til transientbeskyttelse.

 

 

 

Jordingsanlæg til landbrug

Ved etablering af et jordingsanlæg i forbindelse med landbrug skal det være projekteret således, at det kan føre en jordfejlstrøm eller lækstrømme uden fare samt sikre person- og dyresikkerhed. 

Et jordingsanlæg kan etableres på en af flg. måder eller en kombination af disse:

 • Fundamentsjording
 • Ringjording – maskenet jord
 • Dybdeelektroder

Etableres der fundamentsjording i forbindelse med nyopførsel af en staldbygning, er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, metalliske rørledninger, til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.

Det er vigtigt at vælge de rigtige klemmer, tilslutninger mv. til særligt stalde, således der ikke sker unødige galvaniske tæringer på staldinventar. Ønskes du yderligere informationer og mere generel viden om jordingsanlæg så læs her.

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.