• MED OS ER DU PÅ DEN SIKRE SIDE

    - vi har mere end 50 års erfaring med
    lynbeskyttelse, jordingsanlæg, potentialudligning og transientbeskyttelse 

 

Vi leverer sagkyndig dokumentation målrettet jeres behov

Alt efter ønsker og behov udfører vi inspektion af eksisterende og nye anlæg. Det kan enten være som i form af en fast serviceaftale, hvor vi efterser og kontrolmåler anlægget fx en gang årligt eller i henhold til andet eftersynsinterval.

En fast serviceaftale skræddersys til jeres behov og det samme gør sig gældende for den tilstandsrapport, du modtager efter vores eftersyn. 

 

Formålet med eftersynet er at dokumentere anlæggets driftsmæssige stand. Som grundlag herfor angives evt. fejl, mangler og skader, men også skader som vurderes at ville opstå. Det kunne være skader såsom slitage, korrosion, deformation mv som bør udbedres.

 

​Efter inspektionen modtager du en detaljeret tilstandsrapport, hvor anlægget er gennemgået og kommenteret punkt for punkt.

​Der er tale om en overskuelig og let læselig rapport med konklusion, billeder, kontrolmålinger og tilhørende bilag fx As-built tegninger, skitser mv.

Såfremt vi (eller andre) tidligere har efterset anlægget vil dokumentationen sammenholde med tidligere års resultater.

 

Med en eftersynsrapport fra Dan Delektron har du således en saglig vurdering, der kan danne grundlag for fremtidige inspektionsintervaller, vedligeholdelsesbudgetter mv.  

 

Her kan du læse mere om vores 

 

Eftersyn, inspektion & vedligehold  

 

Dokumentation for udførte delentrepriser 

Vi er erfarne i at beregne, designe, projektere og montere inden for et væld af forskellige projekttyper.

 

Vores løsninger bygger på solid faglig indsigt, ekspertise i bekendtgørelser og normer, målrettet dokumentation og frem for alt så ved vi, hvad der kan lade sig gøre i praksis. 

 

For dig betyder det, at når vi bestilles til at etablere fx et nyt jordingsanlæg, så dokumenterer vores montører løbende det udførte arbejde og afslutningsvis sammenfattes billedmaterialet, tegninger, målinger mv. i dokumentationen til dig målrettet opgavens omfang. 

 

Vi kan naturligvis altid tilpasse dokumentationens indhold til jeres særlige behov og ønsker. 

 

Leverer vi en delentreprise, som strækker sig over længere tid, kan der aftales løbende dokumentation foruden den afsluttende afrapportering. 

For os er det helt normalt, at vi løbende dokumenterer vores arbejde, fordi vi ofte kommer og går på byggepladsen i takt med, at byggeriet skrider frem. 

 

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.