Kongegrave og Verdensarv: Restaurering af Roskilde Domkirke 2006-2009 - Dan Delektron leverede lynaflederanlæg

Domkirken er udpeget som en af Danmarks absolutte arkitektoniske mesterværker og blev i 1995 tilføjet listen over UNESCOs verdensarv. Kirken er overvejende gotisk byggestil, men flere stilarter er kommet til gennem tiden med bidrag fra de bedste danske arkitekter således kirken i dag repræsenterer 800 års stilarter.


kobbertag lynafleder kirke

Det er kongefamiliens gravkirke og rummer mere end 40 kongelige grave, som sammen med kalkmalerier og kunst fortæller kongernes, kirkens og Danmarks historie.

 

Det er med ære, respekt og stolthed, at Dan Delektron har fået lov til at lynbeskytte dette arkitektoniske og kulturhistoriske monument.

 

Vi leverede et lynaflederanlæg så flot og i så tæt harmoni med arkitektur, spir og det smukke kobbertag, at du næsten ikke kan få øje på anlægget på domkirkens ydre.

 

Se selv godt efter i Ole Mallings film om det omfattende restaureringsarbejde.

 

Foreviget oppe under domkirkens ene spir

På en messingplade under det ene spirs tag er de bidragende håndværkeres navne indgraveret heriblandt Dan Delektron og navnene på de af vores montører, som varetog arbejdet. Billeder her på siden viser noget af det gode håndværk vi leverede.

 

Vil du også opleve domkirken - vores fælles verdensarv - så se mere på www.roskildedomkirke.dk

 

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.